WSTECZ

lib
ENERGINEUTRAL STANDARD
BudiHOME NF40 energineutral standard betyder en bygning, hvor husets totale primære
energiforbrug udgør 0 kWh/(m2/år) takket være montering af et solcelleanlæg. Det er værd at
nævne, at huse, som opfylder standard NF40, kan regne med at opnå præferencekreditter til
miljøvenlige investeringer.
STANDARD WT2021
NF 40 STANDARD
STANDARD NF40 ENERGINEUTRALT HUS
Bruttobasispris på hus med montering i den valgte standard
391463,-
lib
BESLUTNING OM MONTERING AF SOLPANELER PÅ TAGET

BESLUTNING OM MONTERING AF SOLPANELER PÅ TAGET

DOM BEZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
DOM Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ NA DACHU
Bruttobasispris på hus med montering i den valgte standard
0,-
lib
VALG AF FACADEFINISH
De massive, præfabrikerede vægge fra Budizol fremstilles på specielle vibrerende og opvarmede borde – hvorved de er ekstremt glatte. Den nederste del af facaden på V1 hus er dækket af en yderst holdbar og modstandsdygtig silikonepuds (RAL 9003). En sådan behandling fremhæver den organiske skønhed af arkitektonisk beton. Den i budiHOME anvendte puds er kendetegnet ved: yderpuds fremstillet i henhold til EN 15824, en ægte silikonepuds, der sikrer facadens holdbarhed i henhold til EN 13501-1. Beskyttelsesegenskaberne skyldes biocidholdige stoffer med forlænget frigivelse, høj permeabilitet for vanddamp og CO2, stor modstandsdygtighed over for vejrpåvirkninger, evnen til at hindre kapillær opsugning, lav vandabsorption.

Den øverste del af facaden kan færdigbehandles med ensartede facadematerialer el. med materialer, der står i kontrast med hinanden. Opmærksomheden henledes på, at prisen på disse to energistandarder er forskellig for en facade udført i fibercementbræt og en facade udført i kantbræt. I V1 hus skyldes dette, at type af isolering (som opfylder de valgte standarder) vælges alt efter materialet.
FASADA TYNKOWANA
BRÆNDT KLINKE (LYS)
BRÆNDT KLINKE (MØRK)
FIBERCEMENTBRÆT
FIBERCEMENTBRÆT
FYRRETRÆBRÆDDER (KANTBRÆDDER)
FYRRETRÆBRÆDDER (KANTBRÆDDER) NF40
Bruttobasispris på hus med montering i den valgte standard
0,-
lib
VALG AF TAGFINISH
Et tag er en meget vigtig del af bygningen – det påvirker ikke kun energieffektiviteten og sikkerheden heraf, men også indgår som et væsentligt element i husets karakter. Vi tilbyder tre varianter af tagets indretning; i alle varianterne er taget afsluttet med en tagrende i antracitfarve og nedløbsrør med et kvadratisk tværsnit samt en soffit i træ malet i antracitfarve.
STÅLTAG MED STÅENDE SØM
KERAMISKE TAGSTEN
Bruttobasispris på hus med montering i den valgte standard
0,-
lib
VALG AF VINDUER
Alle vinduerne, der anvendes i budiHOME huse, opfylder de højest mulige standarder for de energieffektive huse udført i NF40 standard. Udover konstruktionen, isoleringen og det anvendte udstyr, udgør vinduer en vigtig faktor, som påvirker husets varmekomfort. Desuden er vinduer med til at skabe en akustisk komfort. Vi tilbyder vinduer udført i to materialetyper: PCV og træ. I skridt 2 præsenteres mulige monteringsstandarder. Vinduets pris omfatter også en vindueskarm, som er tilpasset vinduets stil, og den udvendige finish af vinduesnichen.
PCV VINDUER I ANTRACIT/HVID
PCV VINDUER I ANTRACITFARVE
TRÆVINDUER
MALEDE TRÆVINDUER
Bruttobasispris på hus med montering i den valgte standard
0,-
lib
FORBEDRING AF MONTERINGSSTANDARDEN OG STANDARDEN FOR VINDUESISOLERING
Alle vinduerne anvendt i budiHOME monteres med tre isoleringslag - hvilket forbedrer deres varmeisolerende egenskaber betydeligt.

Idet vi ved, at vinduer udgør et væsentligt element af huset, tilbyder vi tre typer af montering m. tre isoleringslag:

- standard montering m. tre isoleringslag Ψ = 0,15 (den lineære transmissionskoefficient)),
- energieffektiv montering m. tre isoleringslag  NF40 Ψ= 0,05 (den lineære transmissionskoefficient)),
- passiv montering m. tre isoleringslag  Ψ= 0,01 anvendes i passivhuse (den lineære transmissionskoefficient).
Har du valgt energistandard WT2021 i skridt 1, omfatter prisen en standard montering m. tre isoleringslag.
Har du valgt energistandard NF40 el. NF40 energineutralt hus i skridt 1, omfatter basisprisen en energieffektiv montering.
BESLUTNING OM AT HOLDE SIG TIL DEN VALGTE STANDARD
FORBEDRING AF VINDUERNES ISOLERING TIL Ψ=0,05
FORBEDRING AF VINDUERNES ISOLERING TIL Ψ=0,01
Bruttobasispris på hus med montering i den valgte standard
0,-
lib
VALG AF UDHUS MED GARAGE EL. CARPORT
Et udhus med garage er en konstruktion udført i præfabrikeret letklinkerbeton (varmeisolerede vægge af sandwichtypen) med et trætag - som også er varmeisoleret - med en bruttohøjde på 2,97m. Udhuset med garage består af et garagerum og et opbevaringsrum med to separate indgange. En høj og bred garageport i forhøjet varmeisoleringsstandard gør, at selv en firhjulstrækker med en skiholder på taget problemfrit kan køre igennem.
Montering af bygningen, dørene, vinduerne og porten indgår i prisen.
Bygningens nytteareal er ca. 30 m2.
Carportens nytteareal er ca. 31 m2.
BRAK
CARPORT
FRITSTÅENDE UDHUS MED GARAGE (PUDSET)
FIBERCEMENTBRÆT
FURUBRÄDOR (KANTSTYCKEN)
Bruttobasispris på hus med montering i den valgte standard
0,-
lib
INDRETTET FYRRUMMODUL
Ethvert budiHOME er forsynet med et fuldstændigt indrettet, optimeret fyrrum, inkl. udførelse af alle installationer. budiHOME fyrrumstandard omfatter:
- økologisk luft-luft varmepumpe,
- mekanisk ventilation med rekuperation i hele huset,
- mekanisk ventilation med smogfilter,
- gulvvarme- og kølesystemer,
- ekstern hermetisk kontakt til opladning af elektriske biler,
- indrettet fyrrum (m. dørene).
BUDIHOME INDRETTET FYRRUMMODUL
Bruttobasispris på hus med montering i den valgte standard
0,-
lib
UDFØRELSE AF FUNDAMENTER TIL HELE HUSET

GENNEMFØRELSE AF FUNDAMENTER TIL HELE HUSET

Ved at vælge budiHOME som leverandør af fundamenter til huset skaffer du en multidimensionel partner. Prisen på ethvert af vores huse omfatter naturligvis design, montering, finish, installation og en fuldstændig fyrrummodul. Ved at vælge budiHOME som leverandør af fundamenter til huset får du ydet en yderst omfattende service. Under hensyntagen til et par små designmæssige forskelle er prisen på udførelse af fundamenter til hus udført i standard NF40 forskellig end prisen på udførelse af fundamenter til bygninger udført i standard WT2021.
UDEN FUNDAMENTER TIL HUSET
UDFØRELSE AF FUNDAMENTER TIL HUS WT2021
UDFØRELSE AF FUNDAMENTER TIL HUS NF40
Bruttobasispris på hus med montering i den valgte standard
0,-
lib
UDFØRELSE AF FUNDAMENTER TIL UDHUS MED GARAGE
Uanset hvilken type udhus med garage du har valgt i tidligere skridt – enten fritstående el. tilstødende – forbliver prisen på fundamenterne uændret.
UDEN FUNDAMENTER TIL UDHUS MED GARAGE
UDFØRELSE AF FUNDAMENTER TIL UDHUS MED
Bruttobasispris på hus med montering i den valgte standard
0,-
lib
UDFØRELSE AF SOKLER HELE VEJEN RUNDT OM HUSET
På de vedlagte visualiseringer præsenteres huse med sokler. Da udførelse af terrasser tilrettelægges af Kunden således, at de opfylder de individuelle behov og muligheder for planlægning af parcellen; er det ikke muligt nøjagtigt at prissætte soklerne rundt om budiHOME hus i denne fase.

Den skønsmæssige pris på udførelse af sokler til hus H1 med en terrasse i størrelsen vist på visualiseringen udgør ca. 6000 PLN brutto. Efter køb af huset er vi i løbende kontakt med Kunden for at få oplysninger om længden af kontaktfladen mellem terrassen og huset. På dette grundlag bliver vi i stand til at angive den nøjagtige pris på udførelse af sokler.
HUS UDEN SOKLER
HUS MED SOKLER (prissættes individuelt)
Bruttobasispris på hus med montering i den valgte standard
0,-
lib
LOKALISERING AF PARCELLEN

LOKALISERING AF PARCELLEN

budiHOME huse monteres af et begrænset antal medarbejdere beskæftiget på byggepladsen. Dette medfører dog nødvendigheden for at leje en kran i hele byggeperioden og transportere færdige komponenter fra fabrikken i Włocławek.
KUNDEN TILRETTELÆGGER TRANSPORTEN SELV
kujawsko-pomorskie amt
łódzkie amt
mazowieckie amt
wielkopolskie amt
pomorskie amt
warmińsko-mazurskie amt
świętokrzyskie amt
śląskie amt
opolskie amt
lubuskie amt
podlaskie amt
dolnośląskie amt
lubelskie amt
zachodniopomorskie amt
małopolskie amt
podkarpackie amt
Bruttobasispris på hus med montering i den valgte standard
0,-

V1

OPSUMMERING AF V1

HUSETS AREAL
MED GARAGE
(HVIS RELEVANT)
HUSETS NYTTEAREAL MED
GARAGE (HVIS RELEVANT)
PRISEN PÅ DEN VALGTE
KONFIGURATION
KVADRATMETERPRIS PÅ
KONFIGURATIONEN
0 0 550 600 PLN BRUTTO  2560,93 PLN BRUTTO.
 
HUSETS AREAL
MED GARAGE
(HVIS RELEVANT)
234
 HUSETS NYTTEAREAL MED
GARAGE (HVIS RELEVANT)
215
PRISEN PÅ DEN VALGTE
KONFIGURATION
550 600 PLN BRUTTO
KVADRATMETERPRIS PÅ
KONFIGURATIONEN
 2560,93 PLN BRUTTO.
 
I ALT
0

PRISEN OMFATTER

projekty
PROJEKTER OG UDFØRELSE
• Husets bygge- og anlægs- samt arkitektoniske projekt,
• Bygge- og anlægsprojektet vedr. fundamentpladen uden geologiske undersøgelser vedr. selve huset
(indgår altid som led i standardtilbuddet),
• skema over husets el-installation og udførelse heraf,
• skema over husets opvarmnings- og køleanlæg, inkl. fyrrummet, og udførelse heraf,
• skema over husets ventilations- og rekuperationssystem og udførelse heraf,
• skema over husets vand- og kloaksystem og udførelse heraf,
• bistand fra arkitekten og konstruktøren i tilfælde af husets tilpasning efter individuelle projekter.
montaz-urzadzen
MONTERING OG INSTALLATION AF UDSTYRENE
• levering, montering og installation af et rekuperationssystem
• levering, montering og installation af en varmepumpe,
• levering, montering og installation af solpaneler (i henhold til den valgte energipakke),
• levering, montering og installation af et smogfilter,
• levering og montering af husets vandinstallation,
• levering og montering af husets opvarmnings- og køleanlæg,
• levering og montering af husets kloaksystem,
• levering og montering af husets el-installation.
dzwig%20d
MONTERING AF HUSET
• transport af byggekomponenter til byggepladsen,
• montering af husets komplette konstruktion,
• montering af tagbeklædning,
• montering af tagrender og nedløbsrør,
• montering af facadebeklædninger,
• montering af vinduer og døre med tre isoleringslag,
• udførelse af gulve,
• tilsyn af en erfaret arbejdsformand.
gwarancja
GARANTI
• 3 års garanti,
• 10 års garanti på husets konstruktion,
• garanti på anlæggene i henhold til producenternes specifikationer.
betoniarka%20na%20wszelki%20wypadek
FUNDAMENTER
• udførelse af fundamenter til huset (hvis du har valgt dette i konfiguratoren),
• udførelse af fundamenter til garagen (hvis du har valgt dette i konfiguratoren),
• udførelse af fundamenter til terrassen (hvis du har valgt dette i konfiguratoren).
STUEPLAN
AREALOVERSIGT
f1
0.1 Vindfang
5,07 m²
0.2 Kommunikation
4,36 m²
0.3 Dagligstue m. spisestue
22,13 m²
0.4 Kommunikation5,26 m² 0
10,80 m²
0.5 Toilet
1,63 m²
0.6 Teknikrum
2,99 m² (3,29m²)
STUEETAGE I ALT
46,98 m²(47,28 m²)
GENERELLE OPLYSNINGER
GENERELLE OPLYSNINGER
f2
1.7 Trapper
2,47 m²
1.8 Kommunikation
3,59 m²
1.9 Værelse
8,68 m² (8,90 m² )
1.10 Værelse
8,73 m² (8,91 m²)
1.11 Badeværelse
6,34m² (6,57 m²)
1.12 Garderobe
3,64 m²(3,74 m²)
1.13 Forældrenes soveværelse
13,25 m²(13,55 m²)
1.14 Strych nieużytkowy
1,82 m² (51,46 m²)
LOFTSRUM I ALT
46,70 m² (47,73 m²)
BRUGSAREAL (I ALT)
93,68m²
GRUNDSTYKKETS MINIMUMSMÅL
GENERELLE OPLYSNINGER
f3
Brugsareal (i alt)
93,68 m²
Bebyggelsesareal
63,48 m²
Antal værelser
3
Tagrygningshøjde
8,38 m
Tagets hældningsvinkel
40oC
Grundstykkets minimumsmål
19,53 x 14,66 m
FASSADEN
elevation
Zakończ
W CELU PRZESŁANIA KONFIGURACJI DOMU DO BUDIZOL SP. Z O.O. S.K.A. PROSIMY O PODANIE PONIŻSZYC DANYCH. PODANE DANE POZOSTANĄ POUFNE.

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST BUDIZOL SP. Z O.O. S.K.A Z SIEDZIBĄ WE WŁOCŁAWKU PRZY ULICY KOMUNALNEJ 8, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000371338. PODANE PRZEZ PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ BUDIZOL SP. Z O.O. S.K.A W CELU ODPOWIEDZI NA ZADANE PRZEZ PAŃSTWA PYTANIE(A), PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O PRODUKTACH I USŁUGACH ŚWIADCZONYCH PRZEZ BUDIZOL SP. Z O.O. S.K.A, PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I OFERTY HANDLOWEJ – W ZALEŻNOŚCI O UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA ZGODY. INFORMUJEMY, ŻE PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DOSTĘPU DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I ICH SPROSTOWANIA, PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE, ŻĄDANIA USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU, A TAKŻE PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI BUDIZOL SP. Z O.O. S.K.A. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE. PYTANIA ODNOŚNIE DANYCH MOŻNA KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL: biuro@budihome.pl