Polityka prywatności

Zawartość witryny, ceny oraz cechy produktów i domów. 

Wszelkie informacje zawarte na tej stronie internetowej, w szczególności w Konfiguratorze Domów, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego oraz nie mogą być traktowane jako udzielenie kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona po zrealizowaniu inwestycji polegającej na budowie domu, a jej warunki zostaną określone w załączonym do umowy dokumencie gwarancyjnym. Ceny, opłaty i koszty zawarte na tej stronie internetowej, w szczególności w Konfiguratorze Domów, mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie są wiążące dla BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. Zostały one zaktualizowane na dzień ich publikacji, a ich ostateczna wysokość jest zależna od wielu czynników, m.in. warunków gruntowych, czy dostępności danych produktów.  Dlatego też wszelkie warunki zakupu oraz świadczenia usług powinny być ustalone indywidualnie z BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. 
Dodatkowo BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. zastrzega, że ze względu na ograniczenia techniki kolory, faktura oraz struktura produktów przedstawionych na stronie internetowej mogą się różnić od kolorów, faktury oraz struktury produktów rzeczywistych. Prezentowane na stronie internetowej zdjęcia stanowią jedynie wizualizację danego produktu lub domu i mogą zawierać elementy lub wyposażenie opcjonalne, którego BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. nie oferuje lub które jest płatne dodatkowo.  
BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania w każdym czasie i bez uprzedzenia zmian w stronie internetowej, w szczególności w Konfiguratorze Domów. Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny, m.in. prezentowanych poszczególnych produktów, jak i całych domów, w tych ich wyposażenia wewnętrznego oraz innych elementów. BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. zastrzega sobie również prawo do wycofania produktów lub domów prezentowanych na stronie internetowej, w szczególności w Konfiguratorze domów, lub wprowadzania zmian w ich charakterystyce, specyfikacji i wyposażeniu oraz poszczególnych elementach. 

Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość tej strony internetowej, w szczególności Konfiguratora domów, jest chroniona prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej. Wszelkie utwory, znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte na tej stronie internetowej, w szczególności w Konfiguratorze Domów, stanowią własność podmiotów z grupy BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone. Korzystanie z tej strony internetowej, w szczególności z Konfiguratora Domów, nie jest równoznaczne z uzyskaniem jakiejkolwiek licencji na wykorzystanie własności intelektualnej lub przemysłowej należącej do podmiotów z grupy BUDIOL SP. z o.o. S.K.A. lub osób trzecich.

Ograniczenie odpowiedzialności.

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub aktualność jakichkolwiek informacji zawartych na stronie internetowej, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do lub korzystania z tej strony internetowej, w szczególności z Konfiguratora Domów, w tym za szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych na tej stronie internetowej, w szczególności w Konfiguratorze Domów, lub uzyskanych za ich pośrednictwem. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, gdy powstałe szkody są rezultatem działań bezpośrednio zawinionych przez BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. 
BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej strony internetowej, w szczególności Konfiguratora Domów, korzystaniem z nich lub pobieraniem z tej strony internetowej jakichkolwiek materiałów, danych, zdjęć, tekstów, plików itp., o ile nie będzie to rezultatem działań bezpośrednio zawinionych przez BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. 
BUDIOL SP. z o.o. S.K.A. wyłącza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności oraz funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron lub witryn internetowych administrowanych przez osoby trzecie, do których odsyłacze (linki) zamieszczone mogą być na tej stronie internetowej.
Zachęcamy do zapoznanie się z treścią „Informacji prawnej” przed jakimkolwiek wykorzystaniem informacji zawartych na stronie internetowej, w szczególności w Konfiguratorze Domów. 
 
Polityka prywatności


 BUDIZOL SP. z o.o. S.K.A. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich użytkowników korzystających z tej stronu internetowej, w szczególności Konfiguratora Domów. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczących przetwarzania danych osobowych osób korzystających z tej strony internetowej, w szczególności z Konfiguratora Domów oraz wykorzystywania przez BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. plików cookies, zapraszamy do skorzystania z zakładki „Polityka Prywatności” i zapoznania się z informacjami w niej zawartymi.