V3

V3

699 054

bruttobasispris m. montering og installationer
(i PLN inkl. moms)

227 m²

areal på

208 m²

nytteareal på

2

etager
brugbart tag (53 m²)
inklusive 35 m² plads nytte)

V3

V3

699 054

bruttobasispris m. montering og installationer
(i PLN inkl. moms)

227 m²

areal på

208 m²

nytteareal på

2

etager
brugbart tag (53 m²)
inklusive 35 m² plads nytte)

TIDSSVARENDE ARKITEKTUR

V3 er et hus til krævende kunder - som kombinerer den arkitektoniske elegance med en usædvanlig
og kompromisløs komfort helt perfekt.
LOGO_sasstudio
V3 model er indegrebet af kompromisløs komfort i moderne form.
Vi har hermed den store fornøjelse at kunne præsentere dette massive præfabrikerede hus, som opfylder alle kravene, der stilles til et komfortabelt hus. 
V3 er et hus af moderne staldtype [eng. ”modern barn”], som er kendetegnet ved en masse åbne rum og glasoverflader. Bygningens krop består af to dele: en hoveddel med et sadeltag og en indgang, alt udformet som bogstavet T m. et rektangulært loftsrum. Den kompakte hoveddel af bygningen med ubetydelige indskæringer samt en facade udført i to materialer, der står i stærk kontrast med hinanden, giver bygningen en individuel karakter.

Funktionsmæssigt er huset opdelt i to etager og et rummeligt brugbart loftsrum. Hele stueetagen rummer en opholdsdel med en meget lys og rummelig stue. Endvidere gør et køkken med direkte adgang til haven stort indtryk; det forbliver lidt skjult på trods af dets åbne karakter. Husets første saler sovedelen med tre soveværelser, to badeværelser (begge to med en bruser og et badekar) og tilhørende garderobe. Loftsrummet kan være et sted, hvor du kan arbejde el. læse i absolut stilhed.
KONFIGURÉR ET V3
Et rummeligt og yderst komfortabelt hus, der åbner sig mod haven. V3 vil tilfredsstille selv de mest krævende kunder. Den kompakte og lette bygningskrop skjuler mangfoldige funktioner, som de kommende beboere vil kunne benytte sig af

Byg din egen V3 model ved at vælge blandt 144 indretningsmuligheder. 
Brug BudiHOME-konfiguratoren for at kombinere tagbeklædninger, facader og vinduer efter lyst og ønske samt udvide huset med et udhus med garage el. en carport. Vær økoorienteret – beslut dig for en energipakke og et solcelleanlæg.
KONFIGURÉR ET V3
Et rummeligt og yderst komfortabelt hus, der åbner sig mod haven. V3 vil tilfredsstille selv de mest krævende kunder. Den kompakte og lette bygningskrop skjuler mangfoldige funktioner, som de kommende beboere vil kunne benytte sig af

Byg din egen V3 model ved at vælge blandt 144 indretningsmuligheder. 
Brug BudiHOME-konfiguratoren for at kombinere tagbeklædninger, facader og vinduer efter lyst og ønske samt udvide huset med et udhus med garage el. en carport. Vær økoorienteret – beslut dig for en energipakke og et solcelleanlæg.
KOMPROMISLØS TEKNOLOGI
Vi er både producent og entreprenør. Dette gør, at vi er i stand til at garantere en kompromisløs kvalitet i enhver fase af opførelsen af dit budiHOME – fra produktion af præfabrikerede elementer til montering af den færdige bygning. Vi har opnået flere forskellige certificeringer fra uafhængige institutter, som bekræfter den høje kvalitet af vores produkter på det svenske og tyske marked. 

PRÆFABRIKATION BETYDER MERE

Asset%205
Levetid og aldring
Levetid og aldring
Det er værd at understrege, at vi som Budizol i lange årrækker udelukkende har produceret præfabrikerede huse i træ. Den erfaring vi har høstet på det skandinaviske marked og undersøgelserne udført sammen med Det Polytekniske Universitet i Warszawa medførte, at vi har ændret vores tilgang.
Levetid og aldring
Asset%204
Termisk træghed
Termisk træghed
Det høje niveau af termisk træghed i tilfælde af massive budiHOME huse gør, at husene opretholder den faste temperatur nemmere og i længere perioder, samtidigt med at de garanterer høj varmekomfort. Det betyder, at varmesæsonen kan starte senere og afslutte tidligere.
Termisk træghed
Asset%2011
TRAPPELØB AF JERNBETON
TRAPPELØB AF JERNBETON
Præfabrikerede trappeløb og reposer er mere holdbare og de knirker ikke. Ud over det er de meget mere modstandsdygtige over for brand, derfor udgør de en mere sikkerhedsmæssigt forsvarlig løsning, hvis de skal fungere som den eneste flugtvej i tilfælde af brand.
TRAPPELØB AF JERNBETON
Asset%208
Varmeisolering
Varmeisolering
Bygningens varmeisolering er en af de vigtigste og centrale kluczowych jego cech. Dobrze dobrana i wykonana przez fachowców stanowi dla mieszkańców wielowymiarową korzyść. Wpływa bezpośrednio na koszty utrzymania domu, komfort cieplny przez cały rok oraz potęguje działanie urządzeń systemów grzewczo-chłodzących. Redukcja zużycia energii i zwiększenie bezwładności cieplnej domu wpływa korzystanie w sposób oczywisty na środowisko naturalne.
Varmeisolering
dom
HØJ UDFØRELSESPRÆCISION
HØJ UDFØRELSESPRÆCISION
Hvert budiHOME hus er blevet nøjagtigt præsenteret i form af 3D modeller, der tager hensyn til konstruktion, færdiggørelseselementer og enhver form for anlæg.
HØJ UDFØRELSESPRÆCISION
konfiguracja
AREALOPTIMERING
AREALOPTIMERING
Solide, præfabrikerede vægge giver mulighed for at øge husets nytteareal med 2,5-4,5% i sammenligning med traditionelt byggeri.
AREALOPTIMERING
dokumentacja
Kvalitetskontrol
Kvalitetskontrol
På Budizol fabrikker mærkes ethvert element individuelt med en QR-kode og det gennemgår en individuel kontrol før transport til byggepladsen.
Kvalitetskontrol
Asset%209
HØJ LYDKOMFORT
HØJ LYDKOMFORT
Trelags udvendige vægge udført af letklinker og beton garanterer god lydkomfort og beskytter beboerne i et budiHOME hus mod udefrakommende støj
HØJ LYDKOMFORT
Asset%2010
ANVENDELSE AF HCR
ANVENDELSE AF HCR
Fordelen ved HCR, dvs. forspændte huldæk af armeret beton, er ikke kun højere holdbarhed, men også en bedre lyddæmpning mellem de enkelte etager end i tilfælde af tilsvarende produkter af træ eller stål. HCR udgør også en bærer af husets varme- og køleanlæg og giver mulighed for at slippe for de traditionelle radiatorer.
ANVENDELSE AF HCR
Asset%207
HØJERE BRANDMODSTANDSEVNE
HØJERE BRANDMODSTANDSEVNE
I tilfælde af massive, præfabrikerede huse, er brandmodstandsevnen højere. Dermed er den slags huse sikrere, idet der skal bestemt længere tid før der går ild i dem.
HØJERE BRANDMODSTANDSEVNE
Asset%201
KORROSIONSBESTANDIGHED
KORROSIONSBESTANDIGHED
Huse udført i overvejende grad af præfabrikeret beton og letklinker er også betydeligt mere modstandsdygtige over for korrosion. Dette gør, at budiHOME konstruktioner er sikre og mere holdbare.
KORROSIONSBESTANDIGHED
Asset%206
ÅNDENDE HUSE
ÅNDENDE HUSE
Det vil sige, at husene om nødvendigt akkumulerer varme samtidigt med, at de beskytter bygningen mod overophedning. På Kundens anmodning kan vi montere faseskiftende materialer (PCM) i vægge og lofter, der vil fremme effekten af ”åndende vægge”. Det kan vi godt, fordi vi er indehaver af et patent på sådan en løsning.
ÅNDENDE HUSE
KOMFORT. UDEN FOR BILLEDET

Til budiHOME tilføres der den dobbelte mængde af frisk, smogfri luft, der på nuværende tidspunkt kræves i henhold til gældende byggestandarder. Takket være den høje varmekomfort og den øgede iltmængde lykkedes det for os at skabe et meget gunstigt mikroklima, som vil gøre, at enhver nat tilbragt i dit hus bliver ren hvile. Og jo mere du og dine nærmeste vil regenerere sig under søvnen, jo mere energi i vil have til at klare udfordringerne i løbet af den kommende dag.

Sikr dine nærmeste en sund fremtid sammen med budiHOME.

TOTAL KOMFORT

Vi har sandsynligvis skabt det mest venlige hus at bo! Takket være anvendelsen af de nyeste teknologier har budiHOME huse et meget gunstigt mikroklima, som har en positiv indvirkning på dit og dine nærmestes velvære og sundhed.  

Den innovative og miljøvenlige løsning Energi³, som er patenteret og brugsmodelbeskyttet, 
er ikke kun en teknologi, som muliggør produktion af top kvalitets energieffektive halvfabrikata, 
hvilket medvirker til reduktion i mængden af byggeaffald. Den har også gjort det muligt for os at redefinere et hus, at betragte det som en helhed og optimere ethvert aspekt heraf. Et hold eksperter på mange forskellige områder har i lange årrækker høstet erfaring baseret på den nyeste praksis på det skandinaviske markeder. Dette har resulteret i fem budiHOME huse, som ikke kan konkurrere med noget som helst andet. Nu kan du vise vores erfarede eksperter tillid og benytte dig af deres viden.

Energi³ er også implementering af moderne systemer og anlæg, som medfører reduktion af energiforbruget med op til 50%, og dermed en væsentlig begrænsning af C02-fodaftrykket i bygningen. Enhver budiHOME model opfylder standardmæssigt de nyeste EU tekniske vilkår til året 2021. Ved at vælge energistandard NF 40 og et solcelleanlæg beslutter du dig for et miljøvenligt energineutralt hus.

Anvendelse af en akkumulerende konstruktion (dvs. frem for alt trelags vægge og HCR-kanallofter) 
og et rekuperationssystem muliggør eliminering af skorstene og traditionelle radiatorer. Inkorporering af de tekniske anlæg direkte i halvfabrikata har gjort det muligt at skabe et yderst venligt miljø, hvor man kan hvile og regenerere sig. Vi ved, at mængden af den tilførte ilt har en stor indvirkning på søvnkvaliteten og hvileeffektiviteten. Derfor har vi i budiHOME gjort vores bedste for at opnå en yderst effektiv luftudveksling i alle boligens rum (og ikke mindst på soveværelserne). 
 
Takket være den moderne ventilation og den innovative placering af indblæsnings- og udblæsningsåbninger er vi i stand til at tilføre den dobbelte mængde af frisk og smogfri luft til huset i forhold til det, der kræves i henhold til gældende standarder. Sidst, men ikke mindst, er hele processen en økologisk og miljøvenlig løsning, selv om det kører døgnet rundt.
Anvendelse af navnebeskyttede løsninger har gjort det muligt for os væsentligt at øge fornemmelsen af varmekomfort. Anvendelse af gulv-/loftopvarmning og strålingsbaseret opvarmning/-køling (fra loftet til gulvet) samt en ikke-standard fordeling af luftudvekslingszoner har medvirket til fuldstændig eliminering af gennemtræk og pludselige temperaturændringer på bestemte steder i boligen.

Standardmæssigt opfylder budiHOME modeller kravene i standard WT2021. Valg af energipakke NF40 forbedrer husets energieffektivitetsparametre, og montering af solpaneler gør, at du opnår et energineutralt hus.

Gør dig bekendt med anlæggene, som har hjulpet os med at opnå denne effekt! 
pompa%20przedstawienie

ENERGI FRA EN GOD KILDE

Anvendelse af en varmepumpe garanterer ikke kun husets høje energikomfort, men også sikkerhed af beboerne og miljøet, idet den eliminerer risikoen for eksplosion eller CO2-udslip. Derudover er det ikke nødvendigt at udarbejde yderligere projekter, udføre udendørs gasanlæg og opnå yderligere tilladelser og samtykker.
ENERGI FRA EN GOD KILDE
rekuperacja%20przedstawienie

TOTAL REGENERATION

Anvendelse af ventilation med rekuperation, dvs. genindvinding af varme giver mulighed for at spare energi og – hvilket er lige så vigtigt – hyppig udveksling af luften i huset.
TOTAL REGENERATION
rekuperacja%20zalety%20(4)

REN LUFT

Hos budiHOME tilbyder vi smogbeskyttende filtre monteret i den mekaniske ventilation som standardløsning. Luften i hjemmet er fri for forurening og smog
REN LUFT
fotowoltaika%20przedstawienie

DEN PERFEKTE ENERGI

Fotocelleanlæg giver mulighed for at gøre brug af den vedvarende energikilde – nemlig solenergi og for at få et nul-energihus! Ejere af huse med solcelleanlæg kan regne med ekstra finansiering og favorable lån.
DEN PERFEKTE ENERGI
gniazdo%20do%20ladowania%20samochodu

AF KÆRLIGHED TIL NATUREN

Ethvert Budihome hus er også standardmæssigt, uden ekstrabetaling, udstyret med en hermetisk stikkontakt til opladning af elbiler
AF KÆRLIGHED TIL NATUREN
ADMINISTRÉR. MOBILT.
Styring af enhver form for miljøvenligt udstyr i massive præfabrikerede budiHOME huse finder sted vha. en brugervenlig, intuitiv mobil app.  

Med appen har du ikke kun indsigt i solcelleanlæggets, varmepumpens eller rekuperationens funktion, men du kan også programmere deres drift efter dine behov. Gør brug af billigere energitariffer eller planlæg aktivering af en særlig sommertilstand, når du tager af sted. Ud over det kan du nemt ændre varmepumpens indstillinger – fra vandtemperatur til valg af kapacitetsprogram og programmere dagsplan eller timeplan for udstyrets drift på en detaljeret måde.

Vær endnu mere øko uden at skulle ofre noget og hav det rigtigt godt i dit Budihome drømmehus!

DOWNLOAD PLANTEGNINGER

pompa%20zalety%20(9)
2D-PLANTEGNING
V3_1
V3_1
pompa%20zalety%20(9)
2D-PLANTEGNING MED UDHUS
v3_4
v3_4
pompa%20zalety%20(9)
2D-PLANTEGNING MED CARPORT
v3_2
v3_2
pompa%20zalety%20(9)
2D-PLANTGNING MED UDHUS OG CARPORT
v3_3
v3_3
pompa%20zalety%20(9)
2D-PLANTEGNING MED FRITSTÅENDE UDHUS
v3_5
v3_5

GALERIA

SAMMENLIGN budiHOME MODELLER

Valgmuligheder og parametreH1H2V1V2V3
Samlet areal168 m²144 m²95 m²230 m²227 m²
Nytteareal147 m²130 m²94 m²163 m²208 m²
Etager11222
Loftsrum inddraget til beboelsexx0xx
Loftsrum/ tagetage00xx0
Værelser66557
Opbevaringsrum11022
Badeværelse21122
Toilet11111
Modul med udstyret fyrrumxxxxx
Mulighed for at vælge fritstående garagexxxxx
Mulighed for at vælge integreret garagexx00x
Mulighed for at vælge WT2021xxxxx
Mulighed for at vælge NF40 energieffektiv pakkexxxxx
Mulighed for at vælge NF 40 energieffektiv pakke nul-energihusxxxxx

Opcje i parametry

Powierzchnia całkowita

Powierzchnia użytkowa

Kondygnacje

Poddasze użytkowe

Poddasze/ strych

Pokoje

Schowki

Łazienka

Toaleta

Moduł wyposażonej kotłowni

Opcja wyboru garażu wolnostojącego

Opcja wyboru garażu przy domu

Opcja pakietu efektywności energetycznej WT2021

Opcja pakietu efektywności energetycznej NF40

Opcja pakietu efektywności energetycznej NF 40 dom netto zeroenergetyczn

Er den ultimative komfort og stilrene løsninger allervigtigst for dig?
Konfigurér et præfabrikeret V3 hus, der matcher netop dine behov