Kvalitetskontrol

Ethvert element produceret på vores fabrikker bliver individuelt registreret og tildelt en unik QR-kode (selv om der anvendes to eller flere stykker af samme element til et bestemt projekt). 
Dette medfører ikke kun præcis sporing af produktionsprocesserne, men også en tæt og pålidelig kvalitetskontrol.

På vores laboratorier ansættes et kvalificeret personale, som kontrollerer hvert eneste element 
(for overensstemmelse med gældende standarder, overensstemmelse med projektet, med hensyn til mulige fejl, mv..) inden transport af halvfabrikata til byggepladsen. Vi udarbejder en detaljeret dokumentation vedrørende den som led i ethvert projekt gennemførte kvalitetskontrol, signeret af en dertil bemyndiget medarbejder.

En så detaljeret kontrol er ikke mulig ved traditionelt byggeri præget af kaotiske og uforudsigelige forhold, hvor aflevering af arbejdet finder sted efter montering af et givet element på Kundens parcel. Kontrol af alle elementerne inden transport til byggepladsen muliggør derefter en hurtig og effektiv montering.
check
KVALITETSGARANTI
Der kontrolleres overensstemmelse med gældende standarder og overensstemmelse med projektet.
Endvidere har kontrollen til formål at afdække eventuelle fejl el. afvigelser.
check
EFFEKTIV MONTERING
Kvalitetskontrollen gør, at kun elementer, som er i overensstemmelse med projektet, bliver transporteret til byggepladsen.
 
check
INTERN KONTROLDOKUMENTATION
For ethvert element bliver der oprettet et individuelt kontrolkort. En rapport sammen med samtlige kontrolkort bliver deponeret i det interne arkiv.