HØJERE BRANDMODSTANDSEVNE

Direkte årsager til brand i beboelsesejendomme er: uforsigtighed med åben ild, forkert udførte 
el-installationer el. en uhensigtsmæssig drift heraf. Uanset årsagen til brand, medvirker dog bestemte byggematerialer til en hurtig udvikling og øjeblikkelig spredning heraf.
Nøgleelementet i brandsikkerheden i et enfamilieshus er nemlig det brugte konstruktionsmateriale. 
I budiHOME har vi anvendt alle mulige løsninger, som øger husets sikkerhed og brandmodstandsevne og samtidig er hensigtsmæssige ud fra et økologisk synspunkt:
  • massive præfabrikerede vægge,
  • massive præfabrikerede lofter,
  • massive trappeopgange,
  • massive trappeløb,
  • top kvalitets isolering med lav flammespredningsevne i præfabrikeret taginddækning
  • isolering af de ikke-bærende vægge beskyttet af facadelaget i armeret beton,
  • præcis og sikker montering af tekniske anlæg.
check
BEBOERNES SIKKERHED
Holdbarheden af konstruktionen i tilfælde af uforudsete begivenheder er markant større end holdbarheden af træ- el. stålkonstruktioner.
check
SIKKEREVAKUERING
De massive trapper og husets konstruktion garanterer sikker evakuering.