Varmeisolering

Varmeisolering er en af husets vigtigste og centrale karakteristika. En korrekt valgt isolering, som er udført af kvalificerede teknikere, udgør en multidimensionel fordel for husets beboere. Dette har en direkte indvirkning på vedligeholdelsesudgifterne og varmekomforten året rundt og stimulerer funktionen af anlæggene, der indgår som led i opvarmnings- og kølesystemer. Et lavere energiforbrug og en større termisk træghed har åbenbart en positiv indflydelse på miljøet. 
Ofte associeres varmeisolering af enfamilieshuse kun med noget isoleringsmateriale på husets ydervægge, og det er kun tykkelsen heraf, som skal bestemmes. I budiHOME betyder isolering meget mere – den udgør en synergi mellem de anvendte materialer og de valgte løsninger.
I budiHOME er isolering ensbetydende med: 
  • valg af konstruktionsmateriale (letklinkerbeton),
  • en konstruktion udført med høj præcision, hvilket sikrer dens tæthed og reduktion af varmebroer til et minimum,
  • særlig montering af vinduer og tilbehør, 
  • isoleringslaget på ydervæggene beskyttet af facadelaget i armeret beton
  • og en nøjagtig kvalitetskontrol af ethvert af disse elementer. 
Kombinationen af alle ovenstående faktorer gør, at budiHOME huse opfylder byggestandarderne til  året 2021, dvs. WT2021. Vi har taget endnu et skridt fremad og vi tilbyder også energipakke NF40, hvilket gør vores bygninger endnu mere miljøvenlige og energieffektive. Pakke NF40 kombineret med et solcelleanlæg skaber et energineutralt hus.
check
LAVERE VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER
På grund af en reduceret mængde varme, som slipper ud fra huset om vinteren, og et mindre behov for at nedkøle huset om sommeren.
check
REDUKTION AF CO2-FODAFTRYKKET
Takket være en væsentlig reduktion i energiforbruget til opvarmning og køling af boligen.
check
HØJ VARMEKOMFORT
Idet du ikke længere bliver nødt til hurtigt at punktopvarme el. -nedkøle bygningen.
check
STABILISERING AF OPVARMNINGS- OG KØLESYSTEMETS PRÆSTATION
Husets isolering gør, at den genererede varme el. kulde bliver akkumuleret indendørs, hvorved alle anlæggene kan køre i et kontrolleret miljø.