TRAPPELØB AF JERNBETON

Et hyppigt problem i enfamilieshuse er knirkende trapper mellem de enkelte etager, hvilket er særlig generende om natten. Dette skyldes ofte valget af en trækonstruktion. 
Med henblik på at modvirke dette problem i budiHOME huse anvendes der præfabrikerede trappeløb og trappeopgange i armeret beton. 
En sådan løsning garanterer eliminering af unødig støj og medvirker til forbedring af brandsikkerheden takket være dette materiales høje holdbarhed og brandmodstandsevne. 
For at imødekomme Kundernes forventninger og med hensyn til, at trapperne i budiHOME H1 udgør en integreret del af stuen, overlader vi en beslutning om den arkitektoniske udformning og det endelige udseende heraf til de kommende beboere. Vi foretager individuelle vurderinger
check
SIKKER EVAKUERING
Trappeløb og trappeopgange i beton giver mulighed for sikker evakuering fra højere etager.
check
LYDISOLERING
En trappeopgang er et af elementerne, som har nøgle betydning for lydkomforten i din bolig. Den massive trappeløb i budiHOME huse sikrer udmærket støjdæmpning.
check
HOLDBARHED
Massive trapper og trappeopgange skaber en yderst holdbar konstruktion.
check
MINIMUMSAREAL
Trappeopgangene er optimeret, således at de optager mindst mulig plads i huset.